top of page

Proces badania potrzeb klienta

Proces badania potrzeb jest to czynność, którą jesteśmy w stanie ustandaryzować tak aby był wykonany zawsze w taki sam sposób. Projektując odpowiedni szablon jesteśmy w stanie uzyskać od klienta za każdym razem odpowiednią oraz wystarczającą ilość informacji do przygotowania oferty. Proces który jest już ustandaryzowany w łatwy sposób jesteśmy w stanie go zautomatyzować tak aby nasz pracownik miał więcej czasu na czynności przynoszące wartość dla firmy bądź klienta.

bottom of page