top of page
Zrzut ekranu 2022-06-3 o 13.27.37.png

Tagatic sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2014-2022” 

Cel projektu

Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem rozwiązania do automatycznej analizy zapytań ofertowych i wyceny niestandardowych produktów dla branży poligraficznej z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. 

Dofinansowanie projektu z UE

800 000 PLN

Szczegóły projektu UE

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2014-2022 

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa 

Beneficjent

Tagatic sp. z o.o.

Okres realizacji projektu

1 grudzień 2021 do 30 listopad 2022 roku.

bottom of page